Zasady wynagradzania

Stosujemy następujące systemy rozliczeniowe:

  1. Stawka godzinowa – wynagrodzenie stanowi sumę przepracowanych godzin koniecznych dla realizacji zlecenia (stawka ustalana jest indywidualnie z Klientem)
  2. Ryczałt – Kwota miesięcznego wynagrodzenia ryczałtowego obejmuje wynagrodzenie za wszelkie czynności związane ze świadczeniem obsługi prawnej na rzecz Zleceniodawcy.
  3. Wynagrodzenie za prowadzenie konkretnej sprawy – ustalane indywidualnie z Klientem.
  4. Minimalne stawki za prowadzenie spraw sądowych określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenie przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu, z którym można się zapoznać klikając tutaj