Prawo własności intelektualnej

Prawo własności intelektualnej obejmuje:

  1. Przygotowywania opinii prawnych w sprawach z zakresu ochrony praw autorskich oraz obrotu takimi prawami;
  2. Prowadzenie transakcji nabywania praw autorskich i pokrewnych;
  3. Prowadzenie sporów dotyczących naruszenia dóbr osobistych;
  4. Prowadzenie negocjacji oraz spraw sądowych w przypadku naruszenia praw autorskich lub praw pokrewnych;
  5. Przygotowanie i weryfikację umów z zakresu prawa własności przemysłowej, a w szczególności umów o przeniesienie praw ochronnych do znaku towarowego, umów licencyjnych na używanie znaków towarowych,
  6. Zastępstwo procesowe w sprawach dotyczących naruszeń znaków towarowych i patentów.