Prawo ubezpieczeniowe

Prawo ubezpieczeniowe obejmuje:

  1. Dochodzenie odszkodowań z tytułu szkody wyrządzonej osobom (np. uszczerbek na zdrowiu, błędy w sztuce lekarskiej)
  2. Dochodzenie odszkodowań z tytułu szkody wyrządzonej w mieniu (np. uszkodzenie pojazdu na skutek kolizji drogowej).