Prawo pracy

Prawo pracy:

  1. Przygotowywania opinii prawnych w sprawach z zakresu prawa pracy
  2. Przygotowywanie i opiniowanie umów o pracę, kontraktów menedżerskich, umów o zakazie prowadzenia działalności konkurencyjnej oraz innych dokumentów związanych z nawiązywaniem stosunku pracy
  3. Doradztwo w zakresie wyboru najbardziej optymalnego sposobu nawiązywania i rozwiązywania stosunków pracy
  4. Tworzenie i opiniowanie regulaminów oraz innych wewnętrznych przepisów prawa pracy
  5. Reprezentowanie pracowników i pracodawców w sporach sądowych i pozasądowych wynikających z prawa pracy.