Prawo pracy

Prawo pracy:

  1. Przygotowywania opinii prawnych w sprawach z zakresu prawa pracy
  2. Przygotowywanie i opiniowanie umów o pracę, kontraktów menedżerskich, umów o zakazie prowadzenia działalności konkurencyjnej oraz innych dokumentów
  3. związanych z nawiązywaniem stosunku pracy,

  4. Doradztwo w zakresie wyboru najbardziej optymalnego sposobu nawiązywania i rozwiązywania stosunków pracy,
  5. Tworzenie i opiniowanie regulaminów oraz innych wewnętrznych przepisów prawa pracy,
  6. Reprezentowanie pracowników i pracodawców w sporach sądowych i pozasądowych wynikających z prawa pracy.