Windykacja należności

Windykacja należności obejmuje:

 1. Wezwanie dłużnika do zapłaty,
 2. Prowadzenie negocjacji z dłużnikiem na etapie przedsądowym oraz sądowym,
 3. Zabezpieczenie majątku dłużnika przed wszczęciem postępowania, zapobiegające ucieczce z majątkiem,
 4. Prowadzenie postępowania sądowego,
 5. Wszczęcie postępowania egzekucyjnego, ukierunkowanego na odzyskanie pełnej kwoty zadłużenia wraz z kosztami sądowymi oraz egzekucyjnymi poniesionymi przez wierzyciela,
 6. Nadzór egzekucji komorniczej,
 7. Przygotowanie raportów z prowadzonych działań windykacyjnych,
 8. Możliwość monitorowania sprawy na każdym etapie postępowania windykacyjnego.
 9. Obsługę procesów z tzw. skargi pauliańskiej, w wyniku której rozporządzenia majątkiem dokonane przez dłużnika zostają uznane przez sąd za bezskuteczne w stosunku do wierzyciela,
  umożliwiając egzekucję ze składników majątkowych zbytych na rzecz osób trzecich.
 10. Prawo wyboru komornika umożliwia kancelarii współpracę z kancelariami komorniczymi, oferującymi szybkie i sprawne prowadzenie spraw egzekucyjnych.