RODO ochrona danych osobowych

Wdrożenia RODO:

  1. Przeprowadzenie audytu w formie elektronicznej na podstawie listy kontrolnej, w celu zidentyfikowania procesów przetwarzania danych osobowych, kategorii przetwarzania danych osobowych oraz aktualnie funkcjonujących zabezpieczeń oraz wydanie zaleceń
  2. Przeprowadzenie analizy ryzyka dla poszczególnych Spółek
  3. Ocena potrzeby powołania inspektora Ochrony Danych
  4. Inwentaryzacja aktualnie funkcjonujących w Spółkach dokumentów w zakresie ochrony danych osobowych w Spółkach
  5. Opracowanie dokumentacji ochrony danych zgodnej z RODO (Polityka Ochrony Danych wraz z koniecznymi załącznikami)
  6. Dokonanie oceny skutków dla przetwarzania danych w przypadku jeśli zaistnieje taka potrzeba